טבלת אנשי קשר - אבטחת מוסדות חינוך
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' לוי קב"ט מוסדות חינוך 08-6668340 limor@modil.org.il
שלמה כהן קב"ט מוסדות חינוך 08-6668834 shlomok@modil.org.il

אחריות מחלקת ביטחון מוסדות חינוך כוללת אבטחת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשטרת ישראל.

המחלקה מקיימת תרגילי היערכות והכנות לשעת חירום במוסדות חינוך במהלך שנת הלימודים. התרגילים כוללים: ירידה למקלטים, פינוי, רעידת אדמה, תרגיל ארצי למוסדות חינוך והדרכת רכזי ביטחון וצוותי בית הספר.

במסגרת פעילות המחלקה מתקיימים כנסים והשתלמויות לסגלים ובעלי תפקיד. המחלקה מבצעת הכשרות בנושא עזרה ראשונה, כיבוי אש וכיו"צ וכן מבצעת ביקורות שוטפות במוסדות החינוך בנושאים הבאים: אבטחה, גידור, שערים, ציוד, ויציאות חוץ בית ספריות.

המחלקה מקיימת תדרוכים לצוותי ההוראה השונים ולמאבטחים לאורך כל שנת הפעילות, לקראת אירועים שונים, סביב מעגל השנה.