טבלת אנשי קשר - חירום
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' רוזנטלר מנהלת אגף חירום 08-6668305 pazitro@modil.org.il
יאיר קירשבוים מנהל מחלקת ביטחון וקב”ט 03-6106666 yair@MODIL.ORG.IL
יצחק לרמר רכז חירום 08-6668830 08-9140928 yitzchakl@MODIL.ORG.IL
גב' פרייס מזכירה 08-6668800 08-9745061 yafa@MODIL.ORG.IL