טבלת אנשי קשר - חירום
שם תפקיד טלפון פקס מייל
יאיר קירשבוים מנהל אגף חירום וביטחון וקב"ט 03-6106666 yair@MODIL.ORG.IL
גב' רוזנטלר ס. מנהל אגף חירום וביטחון 08-6668305 pazitro@modil.org.il
גב' פרייס מזכירה 08-6668800 08-9745061 yafa@MODIL.ORG.IL