מחלקה  כתובת  טלפון
לשכת ראש העיר שער המלך 4 08-9141201
לשכת מנכ"ל שער המלך 4 08-9140900
פניות ציבור שער המלך 4 08-9141201
המוקד העירוני שער המלך 4 08-9140902
גבייה חפץ חיים 10 1-800-233340
משפחתונים רבי יהודה הנשיא 3, מרכז קהילתי 08-9141272
חינוך שער המלך 4 08-9141256
צרכים מיוחדים שער המלך 4 08-9141277
ילדים ונוער בסיכון שער המלך 4 08-9743748
ביקור סדיר שער המלך 4 073-2347445
אבטחת מוסדות חינוך שער המלך 4 08-9142340
מרכז זכויות שער המלך 4 073-2347452
היחידה להתנדבות מסילת ישרים 32 08-9141263
ספרייה נתיבות המשפט 111 08-9741539
שרות פסיכולוגי חינוכי שדרות יחזקאל 17 08-9141280
מכון נ.ע.ל.ה. אבני נזר 36 08-9141205
מרכז קהילתי מנחת שלמה 5 073-2347606
מרכז קהילתי אבני נזר 59 08-9743170
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 1 08-9142307
מתנ”ס מודיעין עילית מנחת שלמה 3 073-2347405
רווחה מרומי שדה 8 073-2347555
מרכז עוצמה  מרומי שדה 8 073-2347547
המרכז למשפחה מרומי שדה 8 073-2347521
מועדון עוד ינובון לגיל הזהב מרומי שדה 8 052-7631234
מקוואות שדי חמד 12 08-9743750
הנדסה שער המלך 4 08-9141214
רישוי בנייה שער המלך 4 08-9142359
רישוי וקידום עסקים שער המלך 6 073-2347428
תחבורה שער המלך 7 08-9142338
מכרזים והתקשרויות שער המלך 7 08-9142339
חירום שער המלך 6 08-9140925
גזברות שער המלך 4 08-9141298
הנהלת חשבונות שער המלך 4 08-9141219
רכש ואספקה שער המלך 6 08-9140906
משאבי אנוש ושכר שער המלך 4 08-9141201
מחשוב ומערכות מידע שער המלך 4 08-9141208
מבקר העירייה אבני נזר 61 073-2347473
אשכול פיס אבני נזר 59  
דוברות ומידע שער המלך 4 08-9140988