מחלקה  כתובת  טלפון
לשכת ראש העיר שער המלך 4 08-6668201
לשכת מנכ"ל שער המלך 4 08-6668800
פניות ציבור שער המלך 4 08-6668201
המוקד העירוני שער המלך 4 08-6668107
הקליקה אבני נזר 36  
גבייה חפץ חיים 10 08-6668250
משפחתונים רבי יהודה הנשיא 3, מרכז קהילתי 08-6668321
חינוך מעלות השמחה 3 08-6668120
צרכים מיוחדים מעלות השמחה 3 08-6668170
ילדים ונוער בסיכון מעלות השמחה 3 08-9743748
ביקור סדיר מעלות השמחה 3 08-6668141
אבטחת מוסדות חינוך מעלות השמחה 3 08-6668135
מרכז זכויות שער המלך 4 08-6668452
היחידה להתנדבות שער המלך 4 08-6668263
ספרייה נתיבות המשפט 111 08-6668900
שרות פסיכולוגי חינוכי שדרות יחזקאל 17 08-6668280
מכון נ.ע.ל.ה. ריטב"א 39 08-6668205
מרכז קהילתי מנחת שלמה 5 08-6668606
אשכול פיס אבני נזר 59 08-6668922
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 1 08-6668319
מתנ”ס מודיעין עילית מנחת שלמה 3 08-6668606
רווחה מרומי שדה 8 08-6668555
מרכז עוצמה  מרומי שדה 8 08-6668547
המרכז למשפחה מרומי שדה 8 08-6668521
מועדון עוד ינובון לגיל הזהב מרומי שדה 8 08-6668562
מקוואות שדי חמד 12 08-6668977
הנדסה שער המלך 4 08-6668214
רישוי בנייה שער המלך 4 08-6668359
רישוי וקידום עסקים שער המלך 6 08-6668811
תחבורה   08-6668848
מכרזים והתקשרויות שער המלך 7 08-6668339
חירום שער המלך 6 08-6668305
גזברות שער המלך 4 08-6668298
הנהלת חשבונות שער המלך 4 08-6668235
רכש ואספקה שער המלך 6 08-6668806
משאבי אנוש ושכר שער המלך 4 08-6668211
מחשוב ומערכות מידע שער המלך 4 08-6668224
מבקר העירייה אבני נזר 61 08-6668473
דוברות ומידע שער המלך 4 08-6668888