מועדונים לקשישות וגמלאיות – פעילות העשרה, בריאות ועידוד התנדבות בקהילה בקרב הגיל הבוגר. בפעילות משתתפות סה”כ כ- 80 נשים.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים – פעילות חונכות ‘יד לצמי”ד’ לילדים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, קייטנת קיץ לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הפעילות נותנת מענה ליותר מ-50 ילדים ומשפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.