כתובת: רחוב שער המלך 4, אגף חינוך

קבלת קהל: בתאום מראש

קצין הביקור סדיר (הקב”ס) ממונה מטעם משרד החינוך לפקח על ההורים והמסגרות החינוכיות, שיקיימו את כל הנדרש ללימודו של הילד מכוח חוק חינוך חובה, החל על כל ילד וילדה בישראל מגיל 3 ועד 18.
הקב”ס מעורב במניעת נשירה מממסגרות הלימודים, ובחיוב ההורים להביא את הילד למסגרת החינוכית המתאימה לו, ולדאוג שיגיע יום יום על פי נהלי המקום.
הקו המנחה את עבודת הקב”ס הינה טובת הילד, מבלי לפגוע במסגרת הלימודית.

טבלת אנשי קשר - ביקור סדיר
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' מן מנהלת היחידה לביקור סדיר 073-2347445 073-2347420 tzivim@modil.org.il
הרב חדד קב”ס 08-9142303 gavrielch@modil.org.il
הרב גנוט קב”ס 08-9142316 ysgenut@modil.org.il
הרב רייך קב”ס 08-9142380 yraich@modil.org.il
גב’ חיימסון קב”סית 08-9140954 gitic@modil.org.il
גב’ בן עודד קב”סית 08-9140933 alizab@modil.org.il
גב' אולמן קב"סית 08-9142323 elishevau@MODIL.ORG.IL