כתובת: רחוב שער המלך 4, אגף חינוך

קבלת קהל: בתאום מראש

קצין הביקור סדיר (הקב”ס) ממונה מטעם משרד החינוך לפקח על ההורים והמסגרות החינוכיות, שיקיימו את כל הנדרש ללימודו של הילד מכוח חוק חינוך חובה, החל על כל ילד וילדה בישראל מגיל 3 ועד 18.
הקב”ס מעורב במניעת נשירה מממסגרות הלימודים, ובחיוב ההורים להביא את הילד למסגרת החינוכית המתאימה לו, ולדאוג שיגיע יום יום על פי נהלי המקום.
הקו המנחה את עבודת הקב”ס הינה טובת הילד, מבלי לפגוע במסגרת הלימודית.

טבלת אנשי קשר - ביקור סדיר
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' מן מנהלת היחידה לביקור סדיר 08-6668445 08-6668420 tzivim@modil.org.il
הרב חדד קב”ס 08-6668303 gavrielch@modil.org.il
הרב גנוט קב”ס 08-6668316 ysgenut@modil.org.il
הרב רייך קב”ס 08-6668380 yraich@modil.org.il
גב’ חיימסון קב”סית 08-6668854 gitic@modil.org.il
גב’ בן עודד קב”סית 08-6668833 alizab@modil.org.il
גב' אולמן קב"סית 08-6668323 elishevau@MODIL.ORG.IL
גב' רוזנטל קב"סית 08-6668342 gitir@modil.org.il
גב' ברונשטיין קב"סית 08-6668259 pninab@modil.org.il