רשימת העו"ס, בחלוקה לרחובות:

רשב"י עד מס' 30

רחל כהן זדה
עו"ס משפחות
073-2347531

רשב"י ממס' 31

יעל רוזנברג
עו"ס משפחות
073-2347514

רבי יהודה הנשיא 1-9

אלי טאוב
עו"ס משפחות
073-2347543
 

רבי יהודה הנשיא 10-24

אלי טאוב
עו"ס משפחות
073-2347543

רבי יהודה הנשיא 25-47

עטרה בלט
עו"ס משפחות
0732347552

רבי עקיבא 1-17

עטרה בלט
עו"ס משפחות
0732347552

רבי עקיבא ממס' 18

אמונה גולדשטיין
עו"ס משפחות
073-2347523

רב ושמואל

אמונה גולדשטיין
עו"ס משפחות
073-2347523

שד' יחזקאל

אלי טאוב
עו"ס משפחות
073-2347543