6. דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) במזון מן החי

הגדרות לפרק זה -
מזון מן החי  : כל סוג של בשר: בקר, בעלי כנף, דגים או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, מיושן ,טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

6.1 בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ולרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו וכן יעמוד  בכל האמור בתנאים הרלוונטיים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015.

6.2  אין לרכוש  לעסק מזון מן החי שאין לו אישור מתאים ממשרד החקלאות או משרד הבריאות על פי העניין  ושהמשלוח לא אושר על ידי המערכת הממוחשבת של משרד הבריאות. יש לרכוש לעסק מזון מן החי רק ממפעלים בעלי רישיון יצרן בתוקף מלווים בתעודה וטרינרית במידת הצורך או בתעודת משלוח  עם מס' של H.O.P  מאת משרד הבריאות/החקלאות.

6.3  בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים תקינים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  המזון מן החי הנמצא בתוך העסק, בכל זמן נתון. כל מקרר/מקפיא יצויד במד טמפ' שיותקן במקום בולט לעיין. למקררי/מקפיאי גיבוי תותקן התראת טמפ' למערכת מתאימה.

6.4 יש לשמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למזון מן החי, בעסק למשך 6 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.

6.5 אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מזון מן החי שהתאריך האחרון לשיווקו פג או שנפגם ועשוי להוות סכנה לבריאות הציבור. אין להשתמש במזון מן החי שהוחזק בטמפ' השונה מהוראות היצרן והוראות החוק או שבוצעו בו פעולות יצרניות אסורות.

6.6 כל מוצרי מזון מן החי אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.

6.7 מוצרי מזון קפואים מן החי, יסומנו בתאריך הוצאתם להפשרה ויופשרו אך ורק במקרר ייעודי ואך ורק בעסקים בהם מותרת הפשרה על פי חוק. השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום ההפשרה בלבד.

6.8 בעל העסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר עופות או דגים, יפנה את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, לכלי אצירת האשפה הייעודי.