דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות"):

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלא דרישות עיריית מודיעין עילית, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן.