מרים שור
עו"ס מיצוי זכויות
08-6668568
הודיה אידלשטיין
עו"ס היחידה להתמכרויות
 

היחידה נותנת מענה ייחודי ומקצועי לתופעת ההתמכרות. השירות ניתן על ידי עובדים סוציאליים המומחים בתחום ההתמכרויות.

תופעת השימוש בחומרים ממכרים גורמת לנזקים ברמה הגופנית- תפקודית-פסיכולוגית ואף חברתית. 

השירות מיועד לכל גיל.

מטרת הטיפול ביחידה הינה לסייע למשתמשים בתהליך הגמילה, תוך הקניית כלים להתמודדות, השתלבות מחדש במסלול החיים הנורמטיבי ושיפור התפקוד האישי והמשפחתי.

הטיפול הניתן ביחידה הינו מערכתי ומשלב קשר עם גורמים רלוונטיים בקהילה.

השירות הינו ללא תשלום!