טבלת אנשי קשר - רישוי בנייה
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' מרמורשטיין מנהלת המחלקה 08-6668221 simim@modil.org.il
גב' בושארי בודקת היתרים 08-6668318 programs@MODIL.ORG.IL
גב' ססלר בודקת היתרים 08-6668849 osnats@MODIL.ORG.IL
גב' גרוסברד בודקת היתרים 08-6668302 bodeket@MODIL.ORG.IL
גב' ת. כהן מידענית 08-6668814 TamiC@modil.org.il
גב' גלער מידענית 08-6668359 ronitg@MODIL.ORG.IL
גב' זייבלד בודקת היתרים 08-6668360 bruryaz@modil.org.il

כתובת: רחוב שער המלך 4

שעות מענה טלפוני אצל מזכירות המחלקה:

ימים א,ג,ה בין 08:30-15:00

יום ב' בין 08:30-10:30

יום ד' בין 08:30-10:30  ובין- 13:30-15:30

קבלת קהל בתיאום מראש במזכירות המחלקה:
יום ב’ בין 10:30 ל- 14:30

יום ד’ בין 10:30 ל-13:30

 

הליך הוצאת היתר בנייה:

א. פתיחת תיק בקשה על ידי אדריכל

 • הגשת תכנית ממוחשבת חתומה בידי: המבקש, העורך, המהנדס ואחראי לביצוע השלד.
 • חתימות שכנים או יידוע על פי פלט שיוגש על ידי מחלקת הנדסה.
 • מפת מדידה מקורית עדכנית וחתומה.
 • חוזה המוכיח את בעלות המבקש על הנכס.
 • צילום ת.ז. של המבקש.
 • תמונות של מיקום תוספת הבנייה המבוקשת.

ב. טיפול בתיק  במחלקת הרישוי

 • בדיקת המסמכים.
 • הפקת אגרת פיקדון.
 • תשלום הפיקדון על ידי המבקש במחלקת הגבייה.
 • הנפקת אישור סילוק חובות על ידי מחלקת גבייה.
 • התיק נבדק על ידי פקח.
 • בדיקה ראשונית על ידי אדריכלית המחלקה.
 • הפקת גיליון דרישות לאדריכל.

ג. טיפול בתיק על ידי האדריכל

 • תיקון התכניות לפי ההנחיות.
 • הגשת תכנית מתוקנת.
 • הגשת מסמכים משלימים:
 1. חישובים סטטיים + הצהרת מהנדס
 2. ערבות לפינוי פסולת
 3. אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים
 4. חוזה התקשרות עם מטמנה מאושרת
 5. סימון מיקום המכולה על גבי המדידה ואישור המיקום על ידי מחלקת איכות הסביבה.
 6. הצהרה על כמות הפסולת טופס הצהרה על כמות הפסולת להורדה
 7. התחייבות על שמירת נוהל איכות הסביבה טופס התחייבות להורדה
 8. מינוי קבלן טופס מינוי קבלן להורדה

ד. בדיקה חוזרת במחלקת הרישוי

 • בדיקה חוזרת על ידי אדריכלית המחלקה
 • הנחיות נוספות במקרה הצורך
 • אישור בוועדת רשות רישוי
 • בדיקת האישורים והמסמכים הנדרשים

ה. שלבי סיום התהליך

 • הגשת שתי תכניות סופיות חתומות בידי: המבקש, העורך, המהנדס ואחראי לביצוע השלד.
 • בדיקת השטח על ידי פקח.
 • הפקת אגרה לתשלום.
 • תשלום האגרה והגשת אישור סילוק חובות.
 • הפקת היתר בנייה.

לתשומת לבכם: כל שלב צריך להיות בתיאום עם מחלקת רישוי בנייה בעירייה!