כתובת: רח' שער המלך 4

שעות מענה טלפוני:

  קבלת קהל בתיאום מראש במזכירות האגף:

יום ב' בין השעות 12:00-14:00

יום ד' בין השעות 10:30-12:30

  מענה טלפוני במזכירות האגף 08-9141214

ימים א' ג' ה' בין השעות 09:00-15:00

ימים ב' ד' בין השעות 09:00-10:30

  מענה טלפוני מחלקת רישוי: 08-9142359

ימים א,ג,ה בין 08:30-15:00

יום ב' בין 08:30-10:30

יום ד' בין 08:30-10:30  ובין- 13:30-15:30

  מענה טלפוני בודקות תוכניות:

ימים א' ג' בין השעות 12:00-14:00

טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון פקס מייל
זאב יורובסקי מהנדס העיר 08-9141214 zeevy@MODIL.ORG.IL
גב' כהן מזכירת האגף 08-9141214 handasam@MODIL.ORG.IL

רישוי בנייה

טבלת אנשי קשר - רישוי בנייה
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' מרמורשטיין מנהלת המחלקה 08-9141221 simim@modil.org.il
גב' בושארי בודקת היתרים 08-9141318 programs@MODIL.ORG.IL
גב' ססלר בודקת היתרים 08-9140949 osnats@MODIL.ORG.IL
גב' גרוסברד בודקת היתרים 08-9142302 bodeket@MODIL.ORG.IL
גב' ת. כהן מידענית 08-9140914 TamiC@modil.org.il
גב' גלער מידענית 08-9142359 ronitg@MODIL.ORG.IL

תשתיות וניהול פרויקטים

טבלת אנשי קשר - תשתיות וניהול פרויקטים
שם תפקיד טלפון פקס מייל
נתי טרי סגן מהנדס העיר ומנהל מחלקת תשתיות וניהול פרויקטים 08-9142314 natit@modil.org.il
גב' זיתוני אחראית תאום תשתיות 08-9142336 shaniz@modil.org.il
גב' פוטאש אחראית תנועה 08-9142348 TamarP@MODIL.ORG.IL
אבי שקולניק מפקח פרוייקטים avis@MODIL.ORG.IL
אבי שקולניק פקח-רישוי בנייה avis@modil.org.il

gis ותבעו"ת

טבלת אנשי קשר - gis ותבעו"ת
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' בויאר אחראית GIS 08-9142347 chevib@MODIL.ORG.IL
גב' סקאר אחראית תב"ע 08-9142317 shalvas@modil.org.il

פיקוח

טבלת אנשי קשר - פיקוח
שם תפקיד טלפון פקס מייל
משה בלוי פקח בנייה moshebl@modil.org.il
אבי פייט מפקח בנייה avif@MODIL.ORG.IL