כתובת: רח' שער המלך 4

  קבלת קהל בתיאום מראש במזכירות האגף:

יום ב' בין השעות 12:00-14:00

יום ד' בין השעות 10:30-12:30

  מענה טלפוני במזכירות האגף 08-6668214

ימים א' ג' ה' בין השעות 09:00-15:00

ימים ב' ד' בין השעות 09:00-10:30

  מענה טלפוני מחלקת רישוי: 08-668359

ימים א' ג' ה' בין 11:00 ל-14:00

  מענה טלפוני בודקות תוכניות:

ימים א' ג' בין השעות 12:00-14:00

טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון פקס מייל
זאב יורובסקי מהנדס העיר 08-6668214 zeevy@MODIL.ORG.IL
גב' כהן מזכירת האגף 08-6668214 handasam@MODIL.ORG.IL

רישוי בנייה

טבלת אנשי קשר - רישוי בנייה
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' מרמורשטיין מנהלת המחלקה 08-6668221 simim@modil.org.il
גב' בושארי בודקת היתרים 08-6668318 programs@MODIL.ORG.IL
גב' ססלר בודקת היתרים 08-6668849 osnats@MODIL.ORG.IL
גב' גרוסברד בודקת היתרים 08-6668302 bodeket@MODIL.ORG.IL
גב' ת. כהן מידענית 08-6668814 TamiC@modil.org.il
גב' גלער מידענית 08-6668359 ronitg@MODIL.ORG.IL
גב' זייבלד בודקת היתרים 08-6668360 bruryaz@modil.org.il

תשתיות וניהול פרויקטים

טבלת אנשי קשר - תשתיות וניהול פרויקטים
שם תפקיד טלפון פקס מייל
נתי טרי סגן מהנדס העיר ומנהל מחלקת תשתיות וניהול פרויקטים 08-6668314 natit@modil.org.il
גב' זיתוני אחראית תאום תשתיות 08-6668336 shaniz@modil.org.il
גב' פיינהנדלר אחראית תנועה 08-6668348 TamarP@MODIL.ORG.IL
אבי שקולניק מפקח פרוייקטים avis@MODIL.ORG.IL
אבי שקולניק פקח-רישוי בנייה avis@modil.org.il

gis ותבעו"ת

טבלת אנשי קשר - gis ותבעו"ת
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' בויאר אחראית GIS 08-6668347 chevib@MODIL.ORG.IL
גב' סקאר אחראית תב"ע 08-6668317 shalvas@modil.org.il

פיקוח

טבלת אנשי קשר - פיקוח
שם תפקיד טלפון פקס מייל
אבי פייט מפקח בנייה avif@MODIL.ORG.IL