שעות פתיחת הספריה

ראשון בנים 13:00-14:30

         בנות 16:30-19:30

שני בנות: 9:30-12:30, 16:30-19:30

      בנים: 20:00-21:00

שלישי בנות: 9:30-12:30, 16:30-19:30

          בנים: 20:00-21:00

רביעי בנות: 9:30-12:30, 16:30-19:30, 19:30-21:00

חמישי בנות: 9:30-12:30

         בנים: 18:30-21:00

שישי בנים: 9:30-11:30

בעת החזרת הספרים חובה להראות את הספרים לספרנית

מועד החזרת הספרים הוא שבועיים מתאריך ההשאלה