8. חל איסור על העמדת כסאות ושולחנות ברחוב לצורכי בית עסק אלא אם כן ניתן אישור לכך על ידי ראש העיר בהתאם לאמור בסעיף 41 של חוק העזר למודיעין עילית (שמירת הסדר והניקיון), התשס"א-2001.