רשימת העו"ס, בחלוקה לרחובות:

אבי עזרי:

טל ניסן-מ"מ דניאלה מורו
עו"ס משפחות
073-2347509

אשר לשלמה:

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516

זכרון שמואל:

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516

חזון איש:

טל ניסן-מ"מ דניאלה מורו
עו"ס משפחות
073-2347509

ישועת דוד:

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516

הרב מפונוביז':

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516

קהילות יעקב:

רחלי ראם
רכזת ועו"ס אלמ"ב נשים
073-2347542

עיון התלמוד:

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516