המחלקה עוסקת בארבעה תחומים עיקריים:

 1. שדרוג והתאמת מבני ציבור:
  מתן מענה ומציאת פתרונות למחסור בכיתות לימוד במוסדות החינוך בעיר. וכן בניית כיתות לימוד חדשות במבנים יבילים, או לחילופין – אחריות ודאגה לאספקת מבנים יבילים חדשים. הכול תוך ניצול השטחים באופן מקסימלי, ומתן דגש על בטיחות התלמידים על פי הוראות חוזר מנכ”ל משרד החינוך.
 2. הגשת בקשות לחידוש רשיונות לבתי הספר העירוניים:
  לצורך הגשת בקשה לחידוש רשיון מידי שנה, יש צורך במעקב בטיחות שנתי על ידי יועץ בטיחות. המחלקה אחראית על הבאת יועץ הבטיחות, ועל כך שיטופלו מפגעי הבטיחות שהתגלו בביקורת או לחילופין – דואגת לכך שהמוסד יתקנם.
  מלבד זאת, המחלקה מטפלת בהשגת האישורים הנדרשים לאותה מטרה, כגון: אישורי חשמל, קונסטרוקציה , כיבוי אש וכו’… עד לשלב קבלת אישורי הבטיחות המוגשים למשרד החינוך לצורך חידוש הרשיונות.
 3. אישורי בריאות למוסדות חינוך:
  • תיאום וליווי סיורים של מפקחת לישכת הבריאות לכלל מוסדות החינוך בעיר (עבור מוסדות חדשים, חידוש רשיון למוסדות וותיקים, הגדלת מספר תלמידים במוסד וכו’…).
  •  מעקב ומתן יעוץ ועזרה עד קבלת אישורי בריאות ממשרד הבריאות, הנדרשים לצורך הרישוי למוסדות.
 4. תחזוקה שוטפת של מבני / משרדי העירייה:
  • טיפול בבעיות ותקלות המופנות על ידי מחלקות העירייה השונות. לבעיות מורכבות יותר – תיאום עם קבלני אינסטלציה, מיזוג, חשמלאים מוסמכים וכו’…
  • הרחבה ושיפוץ משרדים בהתאם לצורך וגידול במספר העובדים.
  • חלוקת ציוד משרדי לכלל מחלקות העירייה אחת לשבוע.