שם המועמד קטגוריה
אתוס אדריכלות תכנון וסביבה ייעוץ אקוסטי
שי באב"ד הנדסאי בנין ייעוץ אקוסטי