שם המועמד קטגוריה
א.צ.י.כ. אחזקות וניהול בע"מ יועץ להתייעלות אנרגטית ו/או ניהול פליטות גזי חממה
בר דב הנדסה וניהול בע"מ יועץ להתייעלות אנרגטית ו/או ניהול פליטות גזי חממה
אורבניקס בע"מ יועץ לניהול פסולת
אתוס אדריכלות תכנון וסביבה יועץ לניהול פסולת
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות יועץ לניהול פסולת
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי יועץ לניהול פסולת
שחף תכנון סביבתי עם מעוף יועץ לניהול פסולת
דוד פיגרס שירותי התייעלות סביבתית יועץ לניהול פסולת
אלמנט הנדסת סביבה יועץ סביבתי
אורבניקס בע"מ יועץ סביבתי
אשר וטורי יועץ סביבתי
אתוס אדריכלות תכנון וסביבה יועץ סביבתי
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות יועץ סביבתי
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי יועץ סביבתי
שחף תכנון סביבתי עם מעוף יועץ סביבתי
שגיא גרוסמן יועץ להתייעלות אנרגטית ו/או ניהול פליטות גזי חממה

ארנון רונד יועצים

יועץ להתייעלות אנרגטית ו/או ניהול פליטות גזי חממה
דן ויז'ניצר בע"מ יועץ להתייעלות אנרגטית ו/או ניהול פליטות גזי חממה
גילדור איכות הסביבה בע"מ יועץ לניהול פסולת
דב שוורץ יועץ בטיחות במתקני משחק