שם המועמד קטגוריה
אמן - ארגון ומדעי ניהול יועצים יועץ ארגוני
כוורת יועצים בע"מ יועץ ארגוני
פילת מקב' היי קפיטל יועץ ארגוני
קבוצת גבים בע"מ יועץ ארגוני
רלי טיהון יועץ ארגוני
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ יועץ ארגוני
דר' גלעד ארנון יועץ ארגוני
ארא 1 יועצים בע"מ יועץ ארגוני
אופיר בוכניק ושות' יועץ ארגוני

סנסקום יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

יועץ ארגוני