שם המועמד קטגוריה
אוהד ברוך יזום וניהול פרויקטים יועץ כלכלי
גיאוקרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע"מ יועצים כלכליים
גיזה זינגר אבן בע"מ יועץ כלכלי
תאסק תל אביב ייעוץ אסטרטגי בע"מ יועץ כלכלי
צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ יועץ כלכלי
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה יועץ כלכלי או חשבונאי לתחום החינוך
סוסובר ושות' רואי חשבון יועץ כלכלי או חשבונאי לתחום החינוך
רון פישמן יועץ כלכלי או חשבונאי לתחום החינוך
מישו"ר חשבות מוניציפאלית בע"מ יועץ כלכלי או חשבונאי לתחום החינוך
אופיר בוכניק ושות' יועץ להסכמי שכר במגזר הציבורי
אורבניקס בע"מ יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
בראש סומך חברת עו"ד יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
א.ר.א.ב בונוס בע"מ יועץ למיצוי ובקרת הכנסות היטלים
אופיר בוכניק ושות' יועץ למיצוי ובקרת הכנסות היטלים
אורבניקס בע"מ יועץ למיצוי ובקרת הכנסות היטלים
טאו כלכלה ופיננסים  יועץ למיצוי ובקרת הכנסות היטלים
בראש סומך חברת עו"ד יועץ למיצוי ובקרת הכנסות היטלים
תשתיות מידע וטכנולוגיות יועץ לעריכת מכרזים
בראש סומך חברת עו"ד יועץ לעריכת מכרזים
ש.י הנדסה יועץ לעריכת מכרזים
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ יועץ לעריכת מכרזים
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי יועץ לעריכת מכרזים
רן שטוק ייעוץ כלכלי ועסקי יועץ לעריכת מכרזים
תקשוב המאה ה-21 יועץ לעריכת מכרזים
א.ר.א.ב בונוס בע"מ יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר
אופיר בוכניק ושות' יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר
אורבניקס בע"מ יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר
טאו כלכלה ופיננסים  יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר
בראש סומך חברת עו"ד יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר
א.ר.א.ב בונוס בע"מ יועצים כלכליים
אופיר בוכניק ושות' יועצים כלכליים
אורבניקס בע"מ יועצים כלכליים
טאו כלכלה ופיננסים  יועצים כלכליים
רון פישמן יועצים כלכליים
רן שטוק ייעוץ כלכלי ועסקי יועצים כלכליים
עמירים שירותי בקרה יועצים כלכליים
מישו"ר חשבות מוניציפאלית בע"מ יועצים כלכליים
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה יועצים כלכליים להכנסות - חינוך
רון פישמן יועצים כלכליים להכנסות - חינוך
מישו"ר חשבות מוניציפאלית בע"מ יועצים כלכליים להכנסות - חינוך
א.צ.י.כ. אחזקות וניהול בע"מ יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
רן שטוק ייעוץ כלכלי ועסקי יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
תקשוב המאה ה-21 יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
א.ר.א.ב בונוס בע"מ יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
אופיר בוכניק ושות' יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
מישו"ר חשבות מוניציפאלית בע"מ יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
פז כלכלה והנדסה יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
טנגרם יעוץ וליווי עסקי - גילה שלזינגר יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
אורבניקס בע"מ כמאי
א.ר.א.ב בונוס בע"מ מקסום הכנסות משרדי ממשלה
טאו כלכלה ופיננסים  מקסום הכנסות משרדי ממשלה
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה מקסום הכנסות משרדי ממשלה
רון פישמן מקסום הכנסות משרדי ממשלה
מישו"ר חשבות מוניציפאלית בע"מ מקסום הכנסות משרדי ממשלה
פז כלכלה והנדסה יועצים כלכליים
ברסקי את ברגר שירותי ייצוג ייעוץ וליווי ראיית חשבון בתחומים מוניציפליים
שחק המומחים לשכר בע"מ יועץ להסכמי שכר במגזר הציבורי
בן דוד שלוי קופ ושות רואי חשבון יועצים כלכליים
בן דוד שלוי קופ ושות רואי חשבון יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
בן דוד שלוי קופ ושות רואי חשבון מקסום הכנסות משרדי ממשלה
בן דוד שלוי קופ ושות רואי חשבון יועץ להסכמי שכר במגזר הציבורי
בן דוד שלוי קופ ושות רואי חשבון יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
חכם ייעוץ מוניציפאלי יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
חכם ייעוץ מוניציפאלי יועצים כלכליים
חכם ייעוץ מוניציפאלי מקסום הכנסות משרדי ממשלה
חכם ייעוץ מוניציפאלי יועץ לעריכת מכרזים
חכם ייעוץ מוניציפאלי יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר
י-ק תכנון כלכלי בע"מ יועצים כלכליים
מישו"ר חשבות מוניציפאלית בע"מ שירותי ייצוג ייעוץ וליווי ראיית חשבון בתחומים מוניציפליים
יעקב זיצר ושו"ת רו"ח שירותי ייצוג ייעוץ וליווי ראיית חשבון בתחומים מוניציפליים
א. ברניר שירותי מנהל בע"מ שירותי ייצוג ייעוץ וליווי ראיית חשבון בתחומים מוניציפליים
אופיר בוכניק ושות' יועץ כלכלי או חשבונאי לתחום החינוך
יעקב זיצר ושו"ת רו"ח יועץ כלכלי או חשבונאי לתחום החינוך
ו.ר.ד. - וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ יועץ כלכלי או חשבונאי לתחום החינוך
אופיר בוכניק ושות' יועץ להסכמי שכר במגזר הציבורי
אופיר בוכניק ושות' יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
א.ר.א.ב בונוס בע"מ יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
דני קלימי יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
דני קלימי יועץ למיצוי ובקרת הכנסות היטלים
אופיר בוכניק ושות' יועץ לעריכת מכרזים
גבי רובז יועץ לעריכת מכרזים
ארנון רונד יועצים יועץ לעריכת מכרזים
יעקב זיצר ושו"ת רו"ח יועצים כלכליים
אריק גולדיאן רו"ח יועצים כלכליים
גבי רובז יועצים כלכליים
ישראל קורץ יועצים כלכליים
אטלס ניהול השקעות חברתיות יועצים כלכליים
הלוי דוויק בע"מ יעוץ וניהול פרויקטים יועצים כלכליים
אופיר בוכניק ושות' יועצים כלכליים להכנסות - חינוך
ו.ר.ד. - וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ יועצים כלכליים להכנסות - חינוך
אופיר בוכניק ושות' מקסום הכנסות משרדי ממשלה
ו.ר.ד. - וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ מקסום הכנסות משרדי ממשלה
דני קלימי מקסום הכנסות משרדי ממשלה
אטלס ניהול השקעות חברתיות מקסום הכנסות משרדי ממשלה
דן ויז'ניצר בע"מ
יועץ למיצוי ובקרת הכנסות היטלים
דן ויז'ניצר בע"מ יעוץ כלכלי
אסתר סבג יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר
דן ויז'ניצר בע"מ  יעוץ כלכלי
בועז גרופ מקסום הכנסות משרדי ממשלה
בועז גרופ יועצים כלכליים
בועז מקלר יועצים כלכליים
א.צ.י.כ. אחזקות וניהול בע"מ יועצים כלכליים
הדר יעוץ לרשויות ומועצות מקומיות יועצים כלכליים להכנסות-חינוך
סנסקום יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

יועץ לעריכת מכרזים

עידו הוז יועץ לעריכת המכרזים
סומך חייקין ייעוץ כלכלי
א. חפץ ושות' יעוץ כלכלי בע"מ ייעוץ כלכלי
סומך חייקין מקסום הכנסות משרדי ממשלה
סומך חייקין יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה
סומך חייקין שירותי ייצוג ייעוץ וליווי ראיית חשבון בתחומים מוניציפליים