מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בודק בטיחות במוסדות חינוך וציבור ובמשפחתונים
חיים שיפמן בודק בטיחות במוסדות חינוך וציבור ובמשפחתונים
אמנון קרני  בודק בטיחות במוסדות חינוך וציבור ובמשפחתונים
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ בודק בטיחות במוסדות חינוך וציבור ובמשפחתונים