מנהלת המאגר

רשימת מאגרי מידע הנמצאים ברשות העירייה

  • מרשם אוכלוסין 
  • גבייה
  • משכורות ושכר 
  • חינוך 
  • רווחה
  • הנהלת חשבונות