שם המועמד

סוג המאגר

מס' ועדת ההתקשרויות מאשרת

רשי קור

עריכת אבחונים למטופלים בשירות הפסיכולוגי חינוכי

01-2021

מאשה שיינמן

הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות

04-2021

רחל פארן

הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות

04-2021

טל גרין אפל הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות 05-2021
הילה חיון הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות 05-2021
יוסי ארנרייך הדרכה של מטפלים ו/או פסיכולוגים בשירות הפסיכולוגי חינוכי של העירייה בתחום טיפול בנפגעי תקיפה מינית 05-2021
 

הנחלת ידע פסיכולוגי - ופסיכולוגים בשירות הפסיכולוגי חינוכי של העירייה

 
05-2021
יוסי ארנרייך הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות 05-2021
יוסי ארנרייך איתמר לוריא 05-2021
יוכבד קלמנזון הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות 06-2021
אסתי וייס הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות 06-2021
מילכה הדר הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות 06-2021
ליאת באומינגר הדרכת פסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי חינוכי לקראת סיום התמחות 09-2026