• פרויקט הנדסי להקמת מובל ניקוז בכביש 455 ועד לנחל מודיעים בשיתוף משרד השיכון (2020)

מובל ניקוז

  • הקמת חצר לימודית בבית הספר איילת השחר בשיתוף משרד החינוך (2019)

  • שיפוץ מקווה שדרות יחזקאל בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפרייה ומפעל הפיס (2018-2019)
  •  
  • הקמת פארק בית שמאי (2020)
  • עבודות הנגשה אקוסטית בכיתות בבתי ספר (2020)