יכולות – מרכזי למידה לבנות היסודי בתחומי אנגלית ומתמטיקה, ככלי להכנה לבתי ספר התיכון. מרכזי הלמידה מתקיימים בכל בתי הספר בעיר.

מעלות – מרכז למידה לבנים כתות ג’ – ד’ בתלמודי תורה לפיתוח הבנת הנקרא וכישורי למידה כבסיס לקראת לימוד המשנה והגמרא, בשיתוף אגף חינוך והתוכנית הלאומית לילדים בסיכון.