כתובת: רח' אבני נזר 61 (מימין לאשכול הפיס)

שעות פעילות: 9:00-15:00

מזכירות: 08-6668828 

טבלת אנשי קשר - מרכז הבית
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' צ'ולק מנהלת מרכז הבית 08-6668862 center.young@modil.org.il
גב' מילר רכזת מעורבות חברתית מרכז 'הבית' 08-6668828 young1@modil.org.il

סדנה הייטק

הבית.PNG