מרכז עוצמה נועד למשפחות המתמודדות עם עוני המוכרות באגף הרווחה.

מרכז עוצמה מספק מענים קבוצתיים ופרטניים למגוון צרכים בתחומים רלוונטיים לעוני: מיצוי זכויות, תעסוקה וכלכלת המשפחה ושילוב בקהילה.

ליווי פרטני:

ליווי פרטני ניתן בשיתוף ובהפניית עו"ס משפחה.

המענים בתחומים הבאים:

  • מיצוי זכויות
  • התנהלות כלכלית-הדרכה לכלכה נבונה
  • ליווי תעסוקתי
  • איתור ותיווך לקרנות ועמותות – קשר ישיר ושוטף להמצאת כל המסמכים הנדרשים, צילום ושליחת החומר לקרנות – קשר רציף עם בעלי התפקידים בקרנות וזאת על מנת לייעל את הטיפול להשגת התמיכה.

ליווי קבוצתי:

  • סדנאות בנושאים דינמיים, מתפרסמות בעיתונות המקומית.
  • קבוצות העצמה לאימהות עצמאיות וילדיהן.
  • פעילות קהילתית בנושא ניהול תקציב המשפחה – כלכלה נבונה (בשיתוף ארגון ‘מסילה’).
רבקה גליס
מלווה עוצמה
08-6668548
אסתי גינזבורג
מלווה עוצמה
08-6668502
חני ידלר
רכזת תעסוקה
08-6668524