מרכז קשר

מרכז קשר הורים – ילדים הוא מסגרת אזורית, מוגנת, תומכת ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע של פירוד, גירושין או אלימות וסיכון.

כתובת: רח' חזון איש 30. 

לאה קון
עו"ס מרכז קשר
08-6668544