מענים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית:

אחד מתוך כל 200 תינוקות נולד עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), המוגדרת כמצב שבו מחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי של אדם, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול. משרד הרווחה אחראי על איתור, אבחון וטיפול, של החיים עם המוגבלות ושל במשפחותיהם. האבחון וקביעת דרכי הטיפול נעשים על ידי ועדת אבחון של משרד הרווחה.

השירותים הניתנים לילדים עם מש"ה:

1. השמה במעון יום שיקומי - (לפי המלצת רופא התפתחותי והגורמים המטפלים). מעונות היום השיקומיים פועלים מתוקף חוק מעונות יום שיקומיים, המבטא הכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות, והבנה כי הטיפול הניתן לפעוט בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.

הפעוטות מקלים במעון טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה) על-ידי צוות מקצועי, כאשר לכל פעוט בונה הצוות הטיפולי-מקצועי במעון תכנית טיפול אישית.

במידה והפעוט לא יכול להשתלב במעון מסיבות רפואיות, ניתן לקבל חלופה למעון השיקומי בבית הפעוט. 

ע"פ חוק, קיימת זכאות להסעה למעונות. הפנייה נעשית באמצעות העו"ס, ויש להגיש/לצרף את המסמכים הבאים:

  •  דו"ח רופא התפתחות.
  • קצבת ביטוח לאומי.

2. השמה במועדוניות - קיימות בעיר מספר מועדוניות המיועדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ומופעלות במימון ופיקוח משרד הרווחה. ההפנייה באצמצעות העו"ס המטפל.

אגף הרווחה מפעיל מועדוניות לילדים עם תסמונת דאון.

3. ליווי של סייעת התפתחותית: הורים לתינוקות ופעוטות עד גיל 3 עם צרכים מיוחדים המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת רגילה, עשויים לקבל סייעת התפתחותית, בהמצלת רופא התפתחותי. 

במסגרת הסיוע יכולים הפעוטות להשתלב במעון יום מוכר או במשפחתון מוכר, ולקבל סייעת מספר שעות ביום. 

4. השמה במסגרות תעסוקה לבוגרים מעל גיל 21, בהתאמה לתפקוד. 

 

כלל השירותים מתבצעים באמצעות פנייה לעו"ס, לפי רחוב המגורים.