תאום פרויקטים
מתאם חשמל בפרויקטים המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בניהול ואחזקת מערכות חשמל עירוניות. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.

המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום תאום תכנון תאורה וחשמל בפרויקטים ציבוריים.

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.