תושבים יקרים,

מצו"ב מידע אודות מבני ציבור נגישים, וגינות ציבוריות נגישות, לשימושכם. 

לרשימת מבני ציבור נגישים

לרשימת הגינות הנגישות