המערך פועל לשיפור מצבן של משפחות המתמודדות בתחומי חיים שונים, וליצירת שינוי במצבן באמצעות הקמת מערך מענים ייעודי במחלקה לשירותים חברתיים ביישוב.

המערך מבקש לשפר את מצבן של משפחות בתחומי החיים אותם מבקשת המשפחה לשנות.

לרשות המשפחות המשתתפות בתוכנית "נושמים לרווחה" עומדים עובד סוציאלי ייעודי, מלווה משפחה וסל מענים גמיש, המסייעים למשפחה כולה ולכל אחד מחבריה בתהליך הגדרת המטרות והשגתן.
במסגרת התוכנית ניתן דגש הן על הסתכלות כוללת על צרכי המשפחה והן על התקדמות בתחומים הרלוונטיים לשיפור מצב העוני, כמו מיצוי זכויות, תעסוקה, כלכלת המשפחה, תנאי חיים בסיסיים, מסוגלות עצמית ומשפחתית והפיכת הקהילה למשאב עבור המשפחה.

דנה דוידזון
מרכז עוצמה ונושמים לרווחה
08-6668572
מוריה מלכיאלי
מלווה נושמים
08-6668546
רבקי נתנזון
מלווה נושמים
08-6668548