ייעוץ הנדסי
לניהול ופיקוח בינוי ושיפוץ מקוואות המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תעודת הנדסאי. העתק תעודת הנדסאי לפחות.

מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 3 שנים בתחום.

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 3 שנים לפחות.