גב' קטס
אחראית מבני חינוך
08-6668128

נכסים

  • רישום כל המגרשים הציבוריים וניהולם.
  • הכנת חוזי חכירה מול המנהל האזרחי.
  • עדכון מצב קיים תכנוני וחוזי לכל מגרש.

מבני חינוך

  • הכנת בקשות לפרוגרמה ממשרד החינוך.
  • קידום תוכניות למבני חינוך.
  • בינוי מבני חינוך.
  • פתרונות זמניים.