הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ למכרזים הבאים:

 

מהות השירות שם ומס' המכרז מועד אחרון להגשת הצעות נוספות פרוטוקול ועדת השלושה
ניהול תיאום ופיקוח לאספקת מיכלי איסוף אשפה טמונ /שקועי קרקע מכרז מס' פמ'/03/2022 24.05.2023

לעיון 

לעיון בקובץ נגיש  

 

ניהול תיאום ופיקוח לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס' מש/24/2022 06.04.2023 עיון
ניהול תיאום ופיקוח מכרז לביצוע בי''ס חטיבה עליונה 407-408 על יסודי שלב א' + ב' מס' מג 1/2022 19.03.2023 עיון
ניהול תיאום ופיקוח שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני מס' שפ/7/2022 02.03.2023

עיון 

עיון בקובץ נגיש

ניהול תיאום ופיקוח לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש מכרז מס' מכ/13/2022 06.11.2022

עיון

עיון בקובץ נגיש

ניהול תיאום ופיקוח לאספקת מיכלי איסוף אשפה טמונ /שקועי קרקע מכרז מס' שק/23/2021 20.10.2022 עיון
ניהול תיאום ופיקוח מכרז לביצוע כיתת גן במגרש 5503 מס' מק/8/2021 18.08.2022

עיון

עיון בקובץ נגיש

ניהול תיאום ופיקוח מכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים מס' הס/3/2021 26/07/2022 עיון
ניהול תיאום ופיקוח מכרז לביצוע מעון יום מס' מק/8/2021 16/08/2022

עיון

עיון במסמך נגיש

ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד מס' רה/17/2021 11/04/2022 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מס' מג/1/2021 16/03/2022 עיון
ניהול ופיקוח מכרז מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור מס' שנ/29/2020
 
14/03/20222 עיון
ניהול ופיקוח

מכרז לאספקה והתקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטח פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות משחק 20/2021

16/12/2021 עיון
ניהול תיאום ופיקוח מכרז לביצוע מבנה משולב מי/5/2021 16/12/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לשירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי מח/21/2020 08/12/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מס' פמ/31/2020          08/08/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בי"ס יסודי וגנים מגרשים 5505/4,5205,5501 מס' מג/1/2021          08/08/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק ,משטחי פעילות מים, מתקני ספורט ריהוט רחוב וסככות מס' מש/17/2020          20/06/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז מתן שירותי היסעים ושרותי הסעות לתלמידים  מס' הס/1/2020 19/05/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד מס' רה/3/2020         24/03/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל 2000 מ"ר מכרז מג/2/2020 18/03/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה מכרז ש/4/2020          07/02/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע גנים + בי''ס + מעון במגרש 5503 מכרז מג/2/2020          30/12/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בי''ס יסודי 8 כיתות, חט''ס 3 כיתות + גנ''י 5 כיתות במגרש 934 מכרז מג/2/2020          30/12/2020 עיון
ניהול ופיקוח          מכרז לביצוע בי"ס חנ"מ 12 כיתות + בי"ס עי"ס 8 כיתות + 6 גנים חנ"מ במגרש 407-408 מכרז מג/2/2020          01/12/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בי"ס יסודי 16 כיתות לבנות במגרש צ9א מכרז מג/2/2020   01/12/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע פרוקטים בהתאם לנספח מצורף 25/11/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס' מש/17/2020 03/11/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מס' פמ/34/2016 03/11/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע פרוקטים בהתאם לנספח מצורף 28/07/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד מכרז מס. רה/4/2019 26/03/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בית ספר + חט"צ - 16 כיתות+8 כיתות+ 8 כיתות +6 גני ילדים במגרש 5510. מס' מג/6/2019 22/03/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני מכרז מס. שפ/3/2019 03/03/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בית ספר על יסודי לבנות + גנים -16 כיתות + 2 גני ילדים מגרש 5510 מס' מג/6/2019 06/11/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בית ספר יסודי – מגרש 5505 ת"ת 18 כיתות מס' מג/6/2019 23/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בית ספר חטיבה עליונה לבנות מגרש 936 מכרז מס' מג/6/2019 22/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע מעון יום + משרדים – מגרש 912 מס' מג/6/2019 22/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש. מס' מכ/1/2019 22/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס' מש/19/2018 22/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור. מס. מפ/352018 15/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי היסעים והסעות של תלמידים מס' הס/9/2019 08/07/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע חטיבה עליונה+בית ספר לחינוך מיוחד – 6 פרויקטים מגרש 5520-22 07/07/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז צהרונים לילדים מס': הצ/9/2018 24/06/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה, אחזקה והפעלה של מערכות קשר אלחוטיות קשר/21/2018 26/05/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה, אחזקה והפעלה של מערכות קשר אלחוטיות קשר/21/2018 26/05/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנת מזגנים מפוצלים עיליים מ/5/2018 21/04/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד רה/8/2018 11/03/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור שנ/10/2018 20/02/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע מעון יום במגרש צ9א3 מק/11/2018 17/02/2019 עיון
ניהול ופיקוח

מכרז לביצוע בי"ס על יסודי לבנים 8 כיתות במגרש 5508 מג/2/2018

28/01/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בי"ס על יסודי במגרש 925 מג/2/2018 15/01/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע על יסוסי לבנות במגרש 5511 מג/2/2018 26/12/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע שש כיתות גן במגרש 5505 מג/2/2018 26/12/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לישיבה תיכונית צ13 מג/2/2018 14/11/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לתכנון רישוי וביצוע של מעון יום + משרדים 912 מג/2/2018 14/11/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לעל יסודי בנים אחינו הצעירים מגרש צ9א1 25/09/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לתכנון רישוי וביצוע של תוספת 8 כיתות לבי”ס קיים מגרש 921 במסגרת מכרז מג/2/2018 04/07/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לסימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים מס’ סכ/29/2017 13/06/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לשירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, עובדי ציבור, אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד מכרז ש/38/2017 28/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנה של מתקני משחק וריהוט רחוב מש/33/2017 08/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד מס’ רה/11/2017 02/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש מס’ מכ/34/2017 02/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע 4 כיתות גן במגרש 5204מס’ מק/2/2017 02/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח              מכרז לביצוע בית ספר תוספת למבנה קיים ויז'ניץ במגרש 2901 מכרז מג/2/2020          01/12/2002 עיון

 

מציע המעוניין בכך רשאי לפנות לוועדת השלושה בנושא עד לתאריך הרשום מעלה

ככל שלא יתקבלו הצעות נוספות, העירייה תתקשר עם החברה למשק וכלכלה/