הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ למכרזים הבאים:

 

מהות השירות שם ומס' המכרז מועד אחרון להגשת הצעות נוספות פרוטוקול ועדת השלושה
ניהול ופיקוח

מכרז לאספקה והתקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטח פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות משחק 20/2021

16/12/2021 עיון
ניהול תיאום ופיקוח מכרז לביצוע מבנה משולב מי/5/2021 16/12/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לשירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי מח/21/2020 08/12/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מס' פמ/31/2020          08/08/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בי"ס יסודי וגנים מגרשים 5505/4,5205,5501 מס' מג/1/2021          08/08/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק ,משטחי פעילות מים, מתקני ספורט ריהוט רחוב וסככות מס' מש/17/2020          20/06/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז מתן שירותי היסעים ושרותי הסעות לתלמידים  מס' הס/1/2020 19/05/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד מס' רה/3/2020         24/03/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל 2000 מ"ר מכרז מג/2/2020 18/03/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה מכרז ש/4/2020          07/02/2021 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע גנים + בי''ס + מעון במגרש 5503 מכרז מג/2/2020          30/12/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בי''ס יסודי 8 כיתות, חט''ס 3 כיתות + גנ''י 5 כיתות במגרש 934 מכרז מג/2/2020          30/12/2020 עיון
ניהול ופיקוח          מכרז לביצוע בי"ס חנ"מ 12 כיתות + בי"ס עי"ס 8 כיתות + 6 גנים חנ"מ במגרש 407-408 מכרז מג/2/2020          01/12/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בי"ס יסודי 16 כיתות לבנות במגרש צ9א מכרז מג/2/2020   01/12/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע פרוקטים בהתאם לנספח מצורף 25/11/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס' מש/17/2020 03/11/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מס' פמ/34/2016 03/11/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע פרוקטים בהתאם לנספח מצורף 28/07/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד מכרז מס. רה/4/2019 26/03/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בית ספר + חט"צ - 16 כיתות+8 כיתות+ 8 כיתות +6 גני ילדים במגרש 5510. מס' מג/6/2019 22/03/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני מכרז מס. שפ/3/2019 03/03/2020 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בית ספר על יסודי לבנות + גנים -16 כיתות + 2 גני ילדים מגרש 5510 מס' מג/6/2019 06/11/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בית ספר יסודי – מגרש 5505 ת"ת 18 כיתות מס' מג/6/2019 23/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בית ספר חטיבה עליונה לבנות מגרש 936 מכרז מס' מג/6/2019 22/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע מעון יום + משרדים – מגרש 912 מס' מג/6/2019 22/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש. מס' מכ/1/2019 22/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס' מש/19/2018 22/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור. מס. מפ/352018 15/09/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי היסעים והסעות של תלמידים מס' הס/9/2019 08/07/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע חטיבה עליונה+בית ספר לחינוך מיוחד – 6 פרויקטים מגרש 5520-22 07/07/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז צהרונים לילדים מס': הצ/9/2018 24/06/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה, אחזקה והפעלה של מערכות קשר אלחוטיות קשר/21/2018 26/05/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה, אחזקה והפעלה של מערכות קשר אלחוטיות קשר/21/2018 26/05/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנת מזגנים מפוצלים עיליים מ/5/2018 21/04/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד רה/8/2018 11/03/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור שנ/10/2018 20/02/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע מעון יום במגרש צ9א3 מק/11/2018 17/02/2019 עיון
ניהול ופיקוח

מכרז לביצוע בי"ס על יסודי לבנים 8 כיתות במגרש 5508 מג/2/2018

28/01/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע בי"ס על יסודי במגרש 925 מג/2/2018 15/01/2019 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע על יסוסי לבנות במגרש 5511 מג/2/2018 26/12/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע שש כיתות גן במגרש 5505 מג/2/2018 26/12/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לישיבה תיכונית צ13 מג/2/2018 14/11/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לתכנון רישוי וביצוע של מעון יום + משרדים 912 מג/2/2018 14/11/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לעל יסודי בנים אחינו הצעירים מגרש צ9א1 25/09/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לתכנון רישוי וביצוע של תוספת 8 כיתות לבי”ס קיים מגרש 921 במסגרת מכרז מג/2/2018 04/07/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לסימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים מס’ סכ/29/2017 13/06/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לשירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, עובדי ציבור, אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד מכרז ש/38/2017 28/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה והתקנה של מתקני משחק וריהוט רחוב מש/33/2017 08/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקת ריהוט וציוד מס’ רה/11/2017 02/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש מס’ מכ/34/2017 02/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח מכרז לביצוע 4 כיתות גן במגרש 5204מס’ מק/2/2017 02/05/2018 עיון
ניהול ופיקוח              מכרז לביצוע בית ספר תוספת למבנה קיים ויז'ניץ במגרש 2901 מכרז מג/2/2020          01/12/2002 עיון

 

מציע המעוניין בכך רשאי לפנות לוועדת השלושה בנושא עד לתאריך הרשום מעלה

ככל שלא יתקבלו הצעות נוספות, העירייה תתקשר עם החברה למשק וכלכלה/