אדריכלות ועיצוב פנים
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
מתכנני תב”ע המציע ואם המציע הוא חברה אז המתכנן המוצע מטעם החברה בעל הכשרה מקצועית של אדריכל בעל רישיון בתוקף. העתק רישיון אדריכל בתוקף.

המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 7 שנים ותכנון של
לפחות 3 פרוייקטי תב”ע.

העתק קורות חיים / פרופיל חברה המעידים על הניסיון כנדרש.
יועץ לבינוי עירוני המציע ואם המציע הוא חברה אז המתכנן המוצע מטעם החברה בעל הכשרה מקצועית של אדריכל בעל רישיון בתוקף. העתק רישיון אדריכל בתוקף
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל שנתיים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 2 שנים לפחות.
אדריכל נוף/ פיתוח שטח המציע ואם המציע הוא חברה אז המתכנן המוצע מטעם החברה בעל הכשרה מקצועית של אדריכל נוף בעל רישיון או אדריכל נוף רשום בפנקס המהנדסים. העתק רישיון אדריכל נוף או העתק רישום בפנקס המהנדסים.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל שנתיים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של שנתיים לפחות.
הנדסאי נוף מציע ואם המציע הוא חברה אז המתכנן המוצע מטעם החברה בעל הכשרה מקצועית של הנדסאי נוף העתק תעודת הנדסאי נוף
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 3 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של  3 שנים הכולל פירוט מגוון פרוייקטים
יועץ השקיה וגינון מציע ואם המציע הוא חברה אז המתכנן המוצע מטעם החברה בעל הכשרה מקצועית של הנדסאי נוף. העתק תעודת הנדסאי נוף
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 3 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של  3 שנים הכולל פירוט מגוון פרוייקטים.
תכנון אדריכלי מוסדות חינוך וציבור המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא אדריכל רישוי. העתק רישיון אדריכל מוסמך בתוקף.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות
מעצב פנים המציע ואם המציע הוא חברה אז המתכנן המוצע מטעם החברה בעל הכשרה מקצועית של אדריכל בעל רישיון או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים המתמחה בעיצוב פנים. העתק רישיון אדריכל או העתק רישום בפנקס המהנדסים
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון בתחום עיצוב פנים במוסדות ציבור של לפחות 5 שנים. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות והמלצות (ככל שישנן).
ייעוץ הנדסי
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
בודק תוכניות (תב”ע) המציע ואם המציע הוא חברה אז הבודק המוצע מטעם החברה בעל הכשרה מקצועית של הנדסאי אדריכלות או תואר מוכר בג”ג/תכנון ערים. העתק תעודת השכלה (הנדסאי אדריכלות או תואר ראשון בגאוגרפיה או תכנון ערים(.
פרופיל חברה או קורות חיים
שרטט תעודת מעבר של קורס תוכנה הרלוונטי לתחום עבודות שרטוט הנדסיות. העתק תעודת סיום קורס תוכנה בתחום עבודות שרטוט הנדסיות.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל שנה בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של שנה לפחות
ניהול ופיקוח פרויקטים המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
כמאי המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי או הנדסאי. העתק רישיון מהנדס אזרחי או הנדסאי בתוקף.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות
מהנדס תכן מבנה לפיתוח שטח המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי.

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.

 

 

יועץ קונסטרוקציה לפיתוח שטח המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום.

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.

 

 

כבישים ותנועה
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
מתכנן תנועה המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים. העתק רישום מהנדס אזרחי של המציע או המתכנן המוצע מטעמו
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
מתכנן כבישים פיזי המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא מהנדס אזרחי העתק רישום מהנדס אזרחי של המציע או המתכנן המוצע מטעמו
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
ניהול ופיקוח פרויקטים המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
עבודות בינוי
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יועץ בטיחות (בנייה) המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי או אדריכל רישוי. העתק רישיון מהנדס אזרחי או אדריכל בתוקף
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
קונסטרוקטור – מהנדס בניין המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
מדידות המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מודד מוסמך. העתק רישיון מודד מוסמך בתוקף.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
ניהול ופיקוח פרויקטים -מוסדות חינוך וציבור המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
ייעוץ חשמל
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יועץ חשמל לפיתוח שטח המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
יועץ למערכות סולאריות המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס חשמל. העתק רישיון מהנדס חשמל.
המציע או החברה הם בעלי ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום כולל הכנת מכרזים. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום הכולל הכנת מכרזים של 5 שנים לפחות.
יועץ חשמל לתכנון חשמל במבנים המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל. העתק רישיון מהנדס חשמל או תעודת הנדסאי חשמל.
המציע או החברה הם בעלי ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום כולל הכנת מכרזים. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום של 5 שנים לפחות.
יועץ חשמל מוסדות חינוך וציבור המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
ייעוץ קרקע
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יועץ קרקע לפיתוח שטח המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
יועץ קרקע מוסדות חינוך וציבור המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
אינסטלציה וביוב
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
מתכנן ניקוז לפיתוח שטח המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
אינסטלציה המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי. העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
יועצי ומתכנני מעליות
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יועצי ומתכנני מעליות המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי או אדריכל רישוי. העתק רישיון מהנדס אזרחי או אדריכל בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
ייעוץ מיזוג אויר
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
ייעוץ מיזוג אויר המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
ייעוץ אקוסטי
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
ייעוץ אקוסטי המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא מהנדס אזרחי או אדריכל רישוי. העתק רישיון מהנדס אזרחי או אדריכל בתוקף.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של מעל 5 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
יועצי נגישות
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יועצי נגישות המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא יועץ מורשה נגישות. העתק תעודת מורשה נגישות בתוקף.
קלינאי תקשורת לכיתות שמע המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא קלינאי תקשורת המאושר ע”י משרד החינוך להנגשת כיתות שמע. אישור משרד החינוך לקלינאית תקשורת.
ייעוץ כלכלי
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יועצים כלכליים המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים או בחשבונאות או בעל תעודת רו”ח מוסמך. העתק תעודת השכלה או תעודת רו”ח מוסמך.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 4 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 4 שנים לפחות.
יועץ לעריכת תחשיבי חוקי עזר המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים או בחשבונאות או בעל תעודת רו”ח מוסמך. העתק תעודת השכלה או תעודת רו”ח מוסמך.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 8 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 8 שנים לפחות.
יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים או בחשבונאות או בעל תעודת רו”ח מוסמך. העתק תעודת השכלה או תעודת רו”ח מוסמך.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 6 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 6 שנים לפחות.
יועץ למיצוי ובקרת הכנסות היטלים המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים או בחשבונאות או בעל תעודת רו”ח מוסמך. העתק תעודת השכלה או תעודת רו”ח מוסמך.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 6 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 6 שנים לפחות.
מקסום הכנסות משרדי ממשלה המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים או בחשבונאות או בעל תעודת רו”ח מוסמך. העתק תעודת השכלה או תעודת רו”ח מוסמך.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 4 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 4 שנים לפחות.
יועץ לעריכת מכרזים המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי העתק תעודת השכלה.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 4 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 4 שנים לפחות.
יועצים לליווי פרויקטים מול משרדי ממשלה המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי העתק תעודת השכלה.
מציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 4 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 4 שנים לפחות.
יועץ להסכמי שכר במגזר הציבורי המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר ראשון לפחות בתחום כלכלה או מדעי המדינה. העתק תעודת השכלה.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות בתחום הסכמי שכר קיבוציים ברשויות מקומיות/משרדים ממשלתיים/גופים ציבוריים הכולל ניסיון של 2 פרוייקטים לפחות. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 7 שנים לפחות.
יועץ כלכלי או חשבונאי לתחום החינוך המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה או תעשייה וניהול או חשבונאות או בעל תעודת רו”ח מוסמך. העתק תעודת השכלה או תעודת רו”ח מוסמך.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 3 שנים לפחות.
יועצים כלכליים להכנסות – חינוך המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה או תעשייה וניהול או חשבונאות או תעודת רו”ח מוסמך. העתק תעודת השכלה.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתחום. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום של 3 שנים לפחות.
שמאות
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
שמאי מקרקעין המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא שמאי רשום בפנקס שמאי המקרקעין. העתק רישום בפנקס שמאי מקרקעין.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של לפחות 4 שנים בתחום שמאות המקרקעין הכולל 3 שנים לפחות בעבודה עם רשויות מקומיות ו/או משרדים ממשלתיים ו/או גופים ציבוריים. פרופיל חברה או קו”ח המעידים על הניסיון הנדרש.
ייעוץ בתחום משאבי אנוש, רווחה ופיתוח ארגוני
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יועץ ארגוני המציע, ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר ראשון לפחות. העתק תעודת השכלה.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בהובלת תהליכי פיתוח מקצועי של אנשי חינוך. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
ייעוץ בתחום איכות הסביבה
  תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף
יועץ בטיחות במתקני משחק המציע ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תעודת בודק שנתי למתקני משחק מטעם מכון התקנים. תעודת בודק שנתי למתקני משחק מטעם מכון התקנים.
המציע ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה בעל ניסיון בהכנת תיקי מוצר של למעלה מ- 100 תיקים, 1000 בדיקות שנתיות ויעוץ רציף לרשויות מקומיות של שנתיים לפחות. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום בהכנת תיקי מוצר של למעלה מ- 100 תיקים, 1000 בדיקות שנתיות ויעוץ רציף לרשויות מקומיות של שנתיים לפחות.
יועץ סביבתי המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, בעל תואר ראשון בתחום בריאות הציבור או איכות הסביבה. העתק תעודת השכלה.
המציע בעל ניסיון של לפחות 5 שנות עבודה עם משרדי ממשלה או גופים ציבוריים פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות עם משרדי ממשלה או גופים ציבוריים.
יועץ לניהול פסולת המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר שני רלוונטי העתק תעודת השכלה.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול פרויקטים. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום של 5 שנים לפחות.
יועץ להתייעלות אנרגטית ו/או ניהול פליטות גזי חממה המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר ראשון רלוונטי. העתק תעודת השכלה.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול פרויקטים. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום של 5 שנים לפחות.
יועץ לניהול נגר ו/או טיוב קרקע המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל תואר ראשון רלוונטי. העתק תעודת השכלה.
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול פרויקטים. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום של 5 שנים לפחות.