פריט תאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

 

מותר רק באזור תעשייה

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים –

חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי
 

תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.
מותנה בקבלת היתר כדין ע"פ חוק עזר מחצבות של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

 

מותר באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה

10.4 א

טקסטיל, דברי
הלבשה -
ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 

מותר רק באזור תעשייה

10.4 ב

טקסטיל, דברי
הלבשה -
גזירה, תפירה

 

 

מותר בדירת מגורים להמרה, במבנה מגורים עם חזית מסחרית ובאזור המיועד למסחר

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

 

 

מותר רק באזור תעשייה

10.6 א

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.6 ב

דשנים – אחסונם
 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם –
הכנתם, ייצורם, עיבודם

הפעלת העסק מותנית בבדיקת הרשות הסביבתית המוסמכת – איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון  - שהעסק אינו גורם למטרדי זיהום אויר ומטרדים סביבתיים אחרים.

 

 

מותר רק באזור תעשייה

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם -
אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 

אחסון פתוח (שלא באריזות סגורות כמו שקים וביג – בג)   של חומרי גלם לבנייה,  יהיה על פי האמור במפרט האחיד הארצי של פריט 10.7 א – פרק הגנת הסביבה

מותר רק באזור תעשייה

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של  אבן ושיש

 

 

מותר רק באזור תעשייה

10.7 ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של  בלוקים

 

מותר רק באזור תעשייה

10.8 א

חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

מותר רק באזור תעשייה

10.8 ב

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

מותר רק באזור תעשייה

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

תנאים פרטניים יינתנו בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי.

 

10.10 א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -  ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ב

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - אחסונם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ג

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - מכירתם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ד

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - איסופם, שינועם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ה

טיפול באריזות משומשות   של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ו

טיפול בפסולת

 

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירה, אחסונם, אריזתם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.13

מרפדייה 

 

 

 

מותר במבנה מגורים עם חזית מסחרית, באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם
 

 

מותר רק באזור תעשייה

ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם של גרוטאות -
אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות
 

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב 

 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד הארצי לפריט 10.14 ג.

מותר רק באזור תעשייה

10.14 ג

מסגריה 

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה

10.14ד

ייצור שלטים 

 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד הארצי לפריט 10.14 ג.

מותר רק באזור תעשייה

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם

 

מותר רק באזור תעשייה
אחסונם, מיונם סחר בגרוטאות - אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות
 

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם 

 

 

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

10.16 א

עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

מותר רק באזור תעשייה

10.16 ב

ייצור רהיטים

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה

10.16 ג

עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו 

 

מותר רק באזור תעשייה

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

מותר רק באזור תעשייה

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה