פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.2 א

בעלי חיים לרבות ימיים-
בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.2 ב

בעלי חיים, לרבות ימיים  -
הצגתם לרבות לשם מכירה

 

הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק תעמוד בכל האמור בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

 

חנויות לממכר חיות מחמד – מותר באזור המיועד למסחר

3.2 ו

מספרה לבעלי חיים

 

 

 

מותר באזור המיועד למסחר

3.2 ח

בעלי חיים, לרבות ימיים  -
עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים - וניקויים
 

 

הדברה חקלאית בכלי טיס – אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

הדברה חקלאית בכלים אחרים – וניקויים – מותר רק באזור תעשייה

3.4 א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  -
|ייצורם, אריזתם, אחסונם

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.4 ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

 

 

מותר באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה

3.5 א

מזון לבעלי חיים –

ייצורו, עיבודו, אריזתו

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה

3.5 ב

מזון לבעלי חיים  -
אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

 

 

 

בחנויות לממכר חיות מחמד :
הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק תעמוד בכל האמור בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
בעסק יאוחסנו ויימכרו אך ורק מזונות מאושרים ע"י משרד החקלאות עם תוויות בעברית.
המזון יהיה  מונח על במות המוגבהות ב 30 ס"מ מהרצפה.

 

חנויות לממכר חיות מחמד – מותר באזור המיועד למסחר
אחסון שלא במסגרת חנות כאמור לעיל – מותר רק באזור תעשייה

3.6 א

פסדים – איסופם ומכירתם

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.6 ב

פסדים - עיבודם

 

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

3.7 א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות -
ייצורם

 

מותר רק באזור תעשייה

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות -
אחסונם

 

מותר רק באזור תעשייה