פריט תאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

5.1 א

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  תחנת מעבר ומיון

 

 

 

על פי תב"ע  ייעודית

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  איסופה, הובלתה

 

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי העירייה כשהם ריקים ולאחר שעברו שטיפה במקום מאושר על פי כל דין.
 

 

5.1 ג

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

5.1 ד

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת יבשה

 

מותר רק באזור תעשייה

5.1 ה

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים 
 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

5.2 א

מתקן התפלת מים

 

 

 

5.2 ב

מי שתייה - מתקן לטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

 

5.3 א

שפכים וקולחין - עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

 

 

5.3 ג

שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

 
 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי העירייה כשהם ריקים ולאחר שעברו שטיפה במקום מאושר על פי כל דין.