פריט תאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

התייחסות פרטנית תינתן  בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי.

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

התייחסות פרטנית תינתן  בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי.

 

 

 

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים
 

 

מכבסה – מותר רק באזור תעשיה

מכבסה ניקוי יבש – מותר בדירת מגורים להמרה, במבנה מגורים עם חזית מסחרית ובאזור המיועד למסחר

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

 

מותר רק באזור תעשייה

 

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

 

 

6.8 א

ניהול קניון

 

 

במתחם יהיו כלים לאצירה ולטיפול באשפה  במספר שיקבע על ידי העיריה, בהתחשב בגודל הקניון וסוג ומספר העסקים שפועלים בו. כלי אצירה אלו יאוחסנו בחדר אשפה שיתוחזק על פי הוראות אגף שפ"ע.

בעל העסק ירכוש על חשבונו את מיכלי אצירת פסולת, האמורים לעיל.

 בעל עסק ייתכן ויידרש בהצבת מכלים לאיסוף פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק וכדומה, מהציבור ומהעסקים, ברחבי הקניון. הנחיות לגבי פינוי פסולת זו יועברו על ידי העירייה.

בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .

בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
 

על פי תב"ע ייעודית

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

 

6.9 א

רוכלות מזון

 

 

בעל העסק יעמוד בכל האמורא בסעיף 9 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

 

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

בעל העסק יעמוד בכל האמורא בסעיף 9 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

 

 

בעל העסק יעמוד בכל האמורא בסעיף 9 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

 

6.13

אולפן הקלטות אודיו

 

 

 

 

6.14

מוצרי עישון לסוגיהם - מקום למכירה קמעונאית