פריט תאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העירייה

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

 

 

8.3 א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

 

 

 

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

 

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

 

 

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

 

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית

 

 

8.5

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

8.6 א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים

 

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

 

 

8.6 ב

חניון בתשלום,

או חניון  המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500  מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

 

 

8.6 ג

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים

רחיצתם

בעל העסק יקיים את כל האמור בתקנות המים(כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים,( התשס"א 2001-.
 

מותר באזור המיועד למסחר ובאזור תעשייה וכחלק ממתחם תחנת דלק

8.6 ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים

ייצורם, שיפוצם

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

 

 

8.7 א

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) -
מכירתם, אחסונם

 

 

מותר באזור התעשייה

8.7 ב

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - פירוקם מהרכב

 

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

8.8 א

כלי שיט -
השכרתם, אחסונם

 

 

8.8 ג

מעגנה

 

 

 

8.8 ד

כלי שיט -
ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

8.9 א

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

מותר רק באזור תעשייה

8.9 ב

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

חשמלאות

 

מותר רק באזור תעשייה

8.9 ד

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

תיקון תקרים

העסק יאחסן צמיגים ויסלקם בהתאם לדרישות  החוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז - 2007.

צמיגים משומשים יאוחסנו באופן שיימנע הצטברות מים בהם.

 

מותר רק באזור תעשייה

8.9 ו

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

טיפול אחר ברכב

 

מותר רק באזור תעשייה

8.11

רכבל

 

 

 

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

 

 

על פי תב"ע ייעודית