פריט תאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי מדיניות העיריייה

9.1 א

כלי נשק ותחמושת -  מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

 

אסור בתחומי העיר בהתאם לתוכניות החלות

9.1 ב

מטווח ירי

 

 

מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב.

פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג1993-.

פסולת חומרים מסוכנים לרבות עופרת תועבר לאתר מאושר לפי כל דין.

מותר רק מטווח סגור באזור תעשייה -רק על פי תב"ע ייעודית

9.1 ג

כלי נשק ותחמושת -ייצורם

 

 

מותר רק באזור תעשייה

9.4

שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני