קידום בריאות

מודיעין עילית מקדמת בריאות במטרה לאפשר לאנשים לשפר את בריאותם, ולהגיע למצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית. העיר חברה ב"רשת ערים בריאות", ושתפה בתכנית "אפשרי בריא".

קידום בריאות -תהליך המאפשר לאנשים להגביר את השליטה על בריאותם ולשפרה ברמת הפרט והקהילה. תהליך זה מבוצע בשיתוף האנשים עצמם בדרך של העצמה ושותפות. התהליך מורכב ממכלול פעולות היוצרות שינוי חברתי וסביבתי, והוא מתבסס על תחומי הפעולה לקידום בריאות. 

תחומי פעולה לקידום הבריאות

  • בניית מדיניות ציבורית בריאה לרבות חקיקה ופיתוח אמצעים כלכליים
  • יצירת סביבה תומכת פיזית וחברתית והפיכתה למשאב לקידום בריאות
  • פיתוח מיומנויות אישיות באמצעות חינוך לבריאות וכישורי חיים
  • חיזוק מעורבות הקהילה תוך עידוד של פעולות קהילתיות והעצמת האחריות, המסוגלות והמעורבות הקהילתית
  • שינוי דגשים בשירותי הבריאות משירותים מרפאים לשירותים מניעתיים ומקדמי בריאות


גישת "קידום בריאות" התפתחה כתוצאה משינוי דפוסי התחלואה והתמותה בעולם, שגרמו להעברת המיקוד מטיפול קליני במחלות כרוניות וזיהומיות בבתי חולים למאמצים למניעת מחלות טרם הופעתן. 

 מטרת גישת קידום הבריאות היא לאפשר שיפור איכות חיים והיא יכולה להתבצע במסגרת הפרט, המשפחה והקהילה.

 

להצעות ולמידע בנושא בריאות, ניתן לפנות למחלקת חיזוק קהילתי, בטלפון: 08-9140846.