תוכניות הרווחה החינוכית מיועדות לקידום ההישגים הלימודיים:

  • מעלות – הוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה, בתלמודי תורה לבנים. תכנית מעלות מתבצעת בשעות הלימודים, ע"י מורות מקצועיות להוראה מתקנת.  
  • מרכז למידה "יכולות" – הכנה לתיכון. מרכזי הלמידה "יכולות" מטעם אגף החינוך בעירייה פועלים בבתי הספר בעיר, ומציעים שיעורי תגבור לימודי לתלמידות בכיתות ז-ח, במקצועות אנגלית, חשבון ודקדוק, כהכנה לתיכון.  מרכז "יכולות" הוא מענה ייחודי שמספקת העיריה לקהילה, בסבסוד מיוחד. המורות ב"יכולות" מקצועיות ומנוסות והן פועלות בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת בית הספר וצוות המורות. הלמידה ב"יכולות משפרת את ההישגים הלימודיים ומגבירה את המוטיבציה ללמידה. לפרטים ניתן לפנות לגב' הירשוביץ:  054-8597719
  • מניעת נשירה נוער – בנות.