רישום למשפחתונים לשנה"ל תשפ"ב - ייפתח בתאריך 21.02.2021

לילדי אמהות עובדות בגילאי שלושה חודשים עד שנתיים וחצי, כולל ארוחות ותכנית פעילות מסודרת.

הרישום מתבצע באמצעות טופס מקוון,  יש למלא באמצעות דפדפן כרום.

יש להגיש את המסמכים הבאים:

1. צילום ת.ז. עם ספח מעודכן.

2. אישור בריאות מרופא ילדים לתינוקות עד גיל שישה חודשים.

3. דמי רישום בסך 133 ש"ח באשראי בלבד!

מסמכי רישום:

טפסי רישום

ניתן להירשם גם במשרדי מחלקת משפחתונים, מרכז קהילתי רח' רבי יהודה הנשיא 3. 

בימים א,ג,ה בין השעות 8:30 - 14:30