מכרז

זכיין

מכרז פומבי 1/2020 התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה, ניהול, תפעול, אספקה והתקנה של מערכות בקרת השקיה וראשי מערכת השקיה עבור עיריית מודיעין עילית

אגם בקרה ניטור ושליטה

קול קורא 2/2020 הזמנה להגיש מועמדות להשתתפות בפרויקט "קמחא דפסחא" לרווחת תושבי העיר מודיעין עילית

קופת הקהל קרית ספר

מכרז פומבי 3/2020 למתן שירותי system לעיריית מודיעין עילית

תים נטקום

מכרז פומבי מס' 4/2020 למתן שירותים משפטיים בתחום הנזיקין לעיריית מודיעין עילית

משרד פריש שפרבר

מכרז פומבי מס' 5/2020 לאספקת ריהוט פנים לגנ"י בעיריית מודיעין עילית

עידן אל גני

מכרז פומבי מס' 6/2020 להפעלת תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" בחופשת הקיץ תש"פ (לרבות כבסיס להתקשרות בחופשות ובחגים נוספים) עבור גני ילדים חינוך רגיל/חינוך מיוחד ובתי ספר מוכר שאינו רשמי/פטור בעיר מודיעין עילית

ס.ו.ל.ם, קנין התורה, נתיבות התורה, מדרש מאיר

  מכרז פומבי מס' 7/2020 למתן שירותי תחזוקת מזגנים ועבודות חשמל במוסדות העירייה בעיר מודיעין עילית

פסילה

  מכרז פומבי מס' 8/2020 למתן שירותים משפטיים בגביית חובות לעיריית מודיעין עילית

ח. כהן משרד עו"ד

מכרז פומבי מס' 9/2020 להפעלת צהרונים במודיעין עילית

קרן שרר, מרכז איגוד התתי"ם, פתחיה

  מכרז פומבי מס' 10/2020 לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לעיריית מודיעין עילית

ש. שלמה רכב

קול קורא מס' 11/2020 למתן זכות שימוש במקרקעין לצורך אנטנות סלולריות

פי איצ' איי נטוורקס, פלאפון תקשורת בע"מ

קול קורא מס' 12/2020 לאספקת משחקים לעיריית מודיעין עילית

אל טי. ש.פ. ספלאש, הקוביה משחקים, ראשון בפרסום

מכרז פומבי מס' 13/2020 מתן שירותי תובע עירוני חיצוני לעיריית מודיעין עילית

פסילת מכרז ויציאה למכרז חדש

מכרז פומבי מס' 14/2020 מתן שירותי לכידת בעלי חיים, העברתם וטיפול בפניות בתחום הווטרינרי

פסילת מכרז

קול קורא מס' 15/2020 למתן זכות שימוש במקרקעין לצורך אנטנות סלולריות

סלקום ישראל בע"מ

מכרז פומבי מס' 16/2020 להקמת עמדות טעינה כולל תפעול ושירותי תחזוקה שוטפים לעמדות טעינה חשמליות, איטיות AC ועמדה מהירה DC

אפקון תחבורה חשמלית בע"מ

 

מכרז פומבי מס' 202017 להקמה ותפעול של מערך לאיסוף פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר מודיעין עילית -  בחירת זוכה

מ.א.י. תאגיד מחזור אלקטרוניקה לישראל