שם המכרז זכיין
מכרז פומבי מס' 1/2019 לאספקת חומרי בנין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד מטאליק אספקה טכנית
מכרז פומבי 2/2019 לאספקת ציוד משרדי וציוד מתכלה לעיריית מודיעין עילית קרביץ
מכרז פומבי 3/2019 להפעלת תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" בחופשת הפסח תשע"ט עבור גני ילדים חינוך רגיל/חינוך מיוחד ובתי ספר מוכר שאינו רשמי/פטור בעיר מודיעין עילית משכנות יעקב, מוסדות קרית ספר, ארזי התורה קרית ספר, רשת הגנים של אגודת ישראל, אהלי ספר תשב"ר, ישיבה לצעירים עטרת שלמה, אור שערים קרלין, מרכז לתורה ישראל, פיקודיך הבינני, חזון איש, מכון אוהל דבורה, ת"ת וחסד מאיר עיניים
קול קורא לפרויקט "קמחא דפסחא" קופת הקהל קרית ספר
מכרז פומבי מס' 6/2019 להפעלת קייטנות בחופשת הקיץ תשע"ט עבור גני ילדים חינוך רגיל/חנ"מ בעיר מודיעין עילית רשת הגנים, עץ הדעת, קהילה חינוכית קצות החושן, שפת הנחל ברסלב, איגוד התתי"ם, אבני מודיעין עילית, אמרי חיים ויזניץ, עמותה לחינוך דרכי יושר, מורשה
מכרז פומבי 8/2019 לשילוב ג'וניוריות בהייטק במודיעין עילית מלם דיגיטל
קול קורא מס' 9/2019 לאספקת שירותי דת (כלליים) במודיעין עילית  עמותת לשכת הרב מודיעין עילית
קול קורא מס' 10/2019 לאספקת שירותי דת (מוספים) לספרדים ובני עדות המזרח במודיעין עילית נר אלחנן
מכרז פומבי 12/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות במודיעין עילית דחפורי הבקעה מחצבים בע"מ
מכרז פומבי מס' 13/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה ושיפוץ של מבני ציבור וחינוך בתחומי העיר מודיעין עילית

גריפון ייזום והשקעות בע"מ

פנייה מס' 15/2019 לקבלת הצעות לאספקת שירותי ייעוץ פסיכולוגי חינוכי לעיריית מודיעין עילית ד"ר משה לייבלר
מכרז פומבי מס' 11/2019 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית מודיעין עילית

נו אדג' בע"מ