שיקום:

השירות ניתן לילדים ובוגרים עם נכות פיזית, לקות חושית או הנמכה קוגניטיבית. 

המענים הניתנים:

מעון שיקומי טף לטף, שמע קולנו ופתחיה, 

ליווי של סייעות התפתחותיות

מועדוניות: 

1. שמע קולנו - לילדים לקויי שמיעה.

2. אהלי ספר 

3. תורת חיים

4. מרכז נוער אהל אשר

5. בית תג"יל לקויי ראייה

6. טף לטף

 

לילדים עם לקות ראייה קיימת הדרכה שיקומית.