כתובת: רחוב שער המלך 4

קבלת קהל: בתאום מראש.

גב' צימרמן
מנהלת תאום ובקרה ואחראית פניות ציבור
08-9141202

המחלקה אחראית על טיפול בפניות התושבים המגיעות ללשכת ראש העיר.

לתשומת לבכם: בכל נושא או שאלה, יש לפנות תחילה למחלקה הרלוונטית. במידה והנושא לא טופל, או שטופל שלא לשביעות רצון התושב, יש לפנות למחלקה לפניות הציבור.

את הפנייה יש להגיש לממונה על פניות הציבור ברשות בכתב.

למקרים דחופים ולדיווח על ליקויים, יש לפנות למוקד 107.