שם המועמד  קטגוריה
אגשיר הנדסה וייעוץ בע"מ מתאם חשמל בפרויקטים