הורות תומכת קשר ותקווה

מטרה:

לקדם ילדים שנמצאים בסיכון התפתחותי החל מגיל שלוש באמצעות תוכנית ההתערבות המיושמת יחד עם מחקר ההערכה.

קבוצת הסיכון:

ילדים עם קשיים בוויסות עצמי-התנהגותי, ילדים שמגלים בעיות מוחצנות כגון תוקפנות, חוסר שקט ומוסחות, ובעיות בתפקוד חברתי.

התערבות:

סדנא מובנית בת 12 פגישות להורים וייעוץ קצר לגננות.

משחק מונחה-ילד – לחיזוק יחסי ההתקשרות, חיזוק הביטחון וטיפוח החשיבה.
עידוד ותגמולים – לחיזוק יחסי ההתקשרות ולטיפוח מיומנויות חברתיות.
גבולות ברורים מול הילד תוך כדי ויסות עצמי של ההורה.
התמודדות עם בעיות התנהגות באמצעות משמעת מטיבה ולא אלימה ובאמצעות פתרון בעיות.
“הורים כצוות” – לשמוע, להבין, לפתור מחלוקות, לגבש חזון מוסכם ולעבוד בשותפות.
התאמה למאפייני האוכלוסיה החרדית:
קיום התוכנית ותנאיה אושר ונתמך ע”י רב העיר, הרב קסלר שליט”א.
הזוגות המשתתפים במודיעין עילית מחולקים לשתי קבוצות עבודה נפרדות: אבות ואמהות.
תכני התוכנית הבינלאומית עוברים התאמה, לקודים ומאפיינים של התרבות הישראלית בכלל והחברה החרדית בפרט.
בתוך הקבוצות מתנהלים דיונים באשר ליישום העקרונות במשפחה החרדית, על כל מאפיניה וערכיה, לדוגמא: משפחה ברוכת ילדים, ערך לימוד התורה לעומת משחק עם ילדים.

עקרונות התוכנית:

בתכנית הושם דגש על מתן כלים מעשיים ולכן היא מתבססת על הדגמות, הפעלה ומשחקי תפקידים.
ההדגמות מתבצעות על ידי המנחים והמשתתפים.
העקרונות והתכנים התיאורטיים מופקים ע”י המשתתפים מתוך החוויה.

מתוך תגובותיהם של המשתתפים בתוכנית:

אמא: “כעת יש לי קשר טוב יותר עם הבת שלי”.
אבא: “בפעם הראשונה בחיים שיחקתי עם הבת שלי ונהנתי. אני אמשיך לשחק איתה”.
אבא: “שיחקתי לפי העקרונות שלמדנו, והמשחק נמשך ונמשך ולא נגמר.”
אמא: “בזכות הכלים שקבלנו, בעלי ואני חושבים ופועלים באותו ראש”.
אמא: “הבן שלי נפתח אלי, וסיפר דברים כפי שלא סיפר מעולם”.
אבא: “פעם הייתי צופה במשחק של הילד ופתרתי לו בעיות, היום אני נהנה לשחק יחד איתו”.

השפעת התוכנית על מנחי התוכנית:

הנחיית התוכנית יוצרת התלהבות וסיפוק מהיכולת לשנות ולהשפיע.
החשיבה המשותפת בהכנת התוכנית מעודדת יצירתיות.
וההנחיה בזוג מאפשרת הפריה הדדית.
הנחיית התוכנית משפרת את איכות הקשר עם ילדינו הפרטיים.
שידרוג במקצועיות – עבודה קבוצתית, עבודה עם הורים, הדרכה ממיטב אנשי המקצוע.